Sijoittaminen velkavivulla

Alhainen korkotaso houkuttelee nyt sijoittajia käyttämään velkavipua varallisuuden kasvattamisessa. Velan käyttäminen sijoittamiseen tarkoittaa kuitenkin riskitason kasvua ja edellyttää sijoittajalta tietynlaista varovaisuutta sijoituksissaan. Keskuspankkien veltto rahapolitiikka on laskenut korot ennätyksellisen alas eikä tilanteeseen näy suurta muutosta lähiaikoina.  Nollakoroista nauttivat eniten tällä hetkellä asuntovelalliset, mutta luonnollisesti monet sijoittajat ovat hyödyntäneet alhaisen korkotason tuomia mahdollisuuksia oman varallisuutensa kasvattamisessa.

Velkavipua voidaan käyttää luonnollisesti suoraan osakesijoittamiseen mutta yleisimmin sitä käytetään asuntosijoittamiseen. Asunto- ja osakesijoittaminen eroavat toisistaan huomattavasti. Tässä blogipostauksessa vertaillaan ja esitellään molempien sijoitustyylien puolia ja sitä miten velkavipua voidaan käyttää osake- ja asuntosijoittamisessa hyväksi.

Velkavipu asuntosijoittamisessa

Suuren velan ottaminen sijoitustoimintaa varten voi tuntua hurjalta, mutta tarkastelemalla asiaa tarkemmin voidaan huomata, että se tuntuu loppujen lopuksi jopa järkevältä.

Asuntosijoittamista varten on selkeästi helpompi saada lainaa pankista, kuin esimerkiksi osakesijoittamista varten. Tämä johtuu siitä, että yleisen käsityksen mukaan asuntomarkkinoita pidetään vakaampina kuin heiluvia osakekursseja. Toiseksi asunnolle annettava vakuusarvo on suurempi kuin osakkeilla eli yleensä asuntoja vastaa sijoittaja saa enemmän lainaa.

Lainaa sijoitusasuntoa vastaa saa pankista riippuen yleensä 70-80% asunnon hinnasta. Esimerkiksi jos suunnitellaan 100 000 euron arvoisen sijoitusasunnon ostamista, voi pankista saada lainaa 70 000 – 80 000 euroa. Näiden lukujen erotus pitäisi lyötyä sijoittajan takataskusta, mikäli mielii asuntosijoittajaksi. Jos lompakosta ei kyseistä summaa löydy on yksi vaihtoehto käyttää muita vakuuksia lainan loppuosan kattamiseksi. Esimerkiksi jos omistat asunnon tai muita sijoituksia voit käyttää niitä vakuutena lainan loppuosan kattamiseksi. Asuntosijoittajan on siis mahdollista saada jopa 100% laina. Kannattaa kuitenkin huomata, että riskit nousevat mitä enemmän käytät velkavipua. Eli kannattaa olla tarkkana ja miettiä miten ison lainan alkuun ottaa.

Asuntosijoittamisen tuotot

Asuntosijoittamisella vaurastuminen perustuu käytännössä kolmeen kohtaan. Asunnon arvon nousuun, oman pääomasi kasvattaminen ja vuokratuotto. Oma pääomasi kasvaa joka kuukausi, kun vuokralainen ikäänkuin maksaa lainaa puolestasi. Asuntojen arvot yleensä nousevat varsinkin sijoittajien suosimilla alueilla. Kolmas kohta on tietenkin vuokratuotto eli vuokralaisen maksamasta vuokrasta vähennetään kaikki asuntoon liittyvät kulut.

Velkavipu osakesijoittamisessa

Miksi vain harvat käyttävät osakesijoittamisessa velkavipua? Aikaisemmin velalla sijoittaminen on ollu huomattavasti riskialttiimpaa kuin nykyään. Suurempi riski on syntynyt lainan koroista, jotka ovat olleen aikaisemmin huomattavasti korkeampia. Nykyään alhaiset korkotasot houkuttelevat sijoittajia ottamaan velkavivun käyttöön oman varallisuutensa kasvattamisessa. Mediassakin on viime vuosina ollut useita tapauksia esillä, joissa sijoittaja on velkavivun avulla kasvattanut omaisuutensa erittäin merkittäväksi. Näistä ehkä tunnetuimpana suomalaisena voidaan mainita Jukka Oksaharju, joka otti parikymppisenä nuorena miehenä 300 000 euron lainan ja sijoitti koko summan. Kyseinen herrasmies on nykyään miljonääri ja toimii mm. Nordnetin osakestrategina.

Miten velkavipu toimii osakkeilla?

Velkavivun toiminta voidaan käydä osakesijoittamisessa läpi yhdellä yksinkertailla esimerkillä. Sijoittaja ostaa tuhat kappaletta Fortumin osakkeita omalla rahallaa. Yhteishintaa tuhannella osakkeelle tulee tämän päivän kurssin mukaan 16 810 euroa. Tämän jälkeen ostetaan samoja osakkeita velkavivulla täysin sama määrä ja käytetään aikaisemmin omalla rahalla ostettuja osakkeita velan vakuutena. Esimerkiksi Nordnet ja muut pankit myöntävät lainaa sijoituksiin jopa alle prosentin korolla, mutta käytetään tässä esimerkissä helpotuksen vuoksi tasan prosentin korkoa. Eli sijoitta tarvitsee lainaa 16 810 euroa ja sen lainasumman vuosikorko on yksi prosentti eli kustannuksia vuodessa tulee siis 168,10 euroa.

Fortum jakaa osinkoa 1,10 euroa per osake vuonna 2018. Sijoittaja saa siis velkarahalla ostetuille 1000 osakkeelle brutto-osinkoa 1100 euroa ennen veroja. Kun tästä osinkotuotosta vähennetään lainan vuosikulut 168,10 euro jää sijoittajalle vielä 931,90 euroa voittoa ennen veroja. Tuosta summasta verottaja vie luonnollisesti vielä oman osansa, mutta voittoa jää siis ihan mukavasti. Maksettavien verojen määrähän luonnollisesti riippuu sijoittajakohtaisista asioista, mutta piensijoittaja verottaja rokottaa tässä tilanteessa 30%. Jäljelle jäänyt ”voitto” voidaan sijoittaa uudestaan tai ohjata esimerkiksi lainan lyhennyksiin.

Muuta huomionarvoista on tietenkin osakkeiden arvo. Osingonjaon jälkeen osakkeen arvo yleensä laskee hieman, mutta vakavaraisten yritysten osakkeiden arvo nousee pian lähtötasolle. Osakesijoittamisessa velkavivun kanssa kannattaa olla tarkkana ja analysoida tarkasti mitä osakkeita ostaa velkarahalla. Mitää sijoitusneuvoja en lähde tässä jakamaan, mutta suosittelen velkavivun käyttämistä osakesijoittamisessa vain vakavaraisiin ja tasaiseen kasvuun tähtäävien yritysten osakkeisiin.

Velkavipu ei sovi kaikille

Suurimmalle osalle velkasijoittaminen ei varmaankaan sovi. Mutta mikäli sijoittaja on valmis ottamaan  ja sietämään suurempaa riskiä on velkavipu varmasti harkinnan arvoinen keino oman sijoituspääoman kasvattamiseen. Lainalla sijoittaminen tarkoittaa aina suurempaa riskiä. Historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta ja sijoitusten arvo ja tuotto voivat nousta ja laskea. Sijoitetun pääoman voi jopa menettää kokonaan. Sijoituslainoja tarjoavat useat eri tahot, kuten esimerkiksi pankit ja rahoituslaitokset sekä eri sijoittamiseen erikoistuneet toimijat kuten Nordnet. Sijoituslainoja suurimäärä sijoittajilla on aiheuttanut sen, että sijoittajilla on useita lainoja eri toimijoilta, joka ei ole pitkällä tähtäimellä hyvä ratkaisu, sille se nostaa lainojen kokonaiskuluja huomattavasti. Sijoittajalle, jolla on useita sijoituslainoja suositukseni on lainojen yhdistäminen. Yhdistämällä lainat yhdeksi säästää kuluissa ja helpottaa omaa arkea mukavasti. Jää enemmän aika uusien sijoitusten suunnittelemiseen kun lainojen maksamiseen.

Comments are closed.

Post Navigation